אנו מבצעים בדיקה יסודית של תווית המוצר ומוודאים התאמה לדרישות הרגולציה המקומית והעדר הטעיה צרכנית.

אנו נסייע לכם לצמצם את החשיפה הכרוכה בסיכוי להטעיה או לסיכון הצרכן. שירות בדיקת התוויות מומלץ ומתאים במיוחד לבעלי מותג פרטי כחלק ממהלך רחב יותר של ביקורת איכות ורגולציה לספקים.

בדיקת תוויות
  • בדיקת תוויי קיים להתאמה לרישיון המוצר בארץ ו/או לדרישות הרגולציה במדינת היעד.
  • בדיקת טענות שיווקיות וביסוסן, בהתאם לדרישה בכל מדינה.
ייעוץ רגולטורי
  • הערכת המוצר ובחינת הדרישות הרגולטוריות לתוויי.
  • בניית תוויות חדשות בהתאם לחקיקה.