HACCP | מערכת לניהול בטיחות מזון

Hazard Analysis Critical Control Point - ניתוח סיכונים בנקודות בקרה קריטיות

החל מתאריך 1.3.2020 לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) יצרן של מוצר מן החי; בשר ו/או בית קירור לאחסון בשר, בעלי כנף ודגים מחויבים לעבור הסמכה לתקן HACCP ולהטמיע תכנית בטיחות מזון במפעל.

כמו כן מפעלים המייצרים מוצרי מזון ללא גלוטן, תוספי תזונה , מזון ייעודי או תמ"ל נדרשים להחזיק בתקן JMP אשר בסיסו מורכב מתקן HACCPA + 9001 ISO  כחלק בלתי נפרד מתהליך קבלת אישור GMP.

יצרנים אשר הגדרתם הינה אחת מהרשומות מעלה מחויבים לפי דרישת החוק בהחזקת תקנים אלו על מנת לקבל רישיון יצרן .

כמו כן יצרנים אשר אינם מחויבים אך בוחרים להתנהל על פי שיטת התקן כדי להבטיח מוצר בטוח ואיכותי לצרכן וכמובן לשמור על שם המותג שלהם.

עקרונות התקן:

עקרון 1: ניתוח הסיכונים בקבלה ובאחסון חומרי הגלם

עקרון 2: טבלת נקודות הבקרה הקריטיות (CCP) בתהליך

עקרון 3: קביעת גבולות קריטיים לכל נקודת בקרה

עקרון 4:הקמת שיגרה לבקרת נקודות בקרה קריטיות

עקרון 5: פעולה מתקנת

עקרון 6: אימות- מבדק לתפעול מערכת HACCP

עקרון 7: תיעוד וניהול רשומות.

צוות הטכנולוגים שלנו ומהנדסי המזון, מלווים כבר שנים רבות במקצועיות רבה את לקוחותינו אשר ביקשו להטמיע את התקן בארגונם.