ISO 22000
הוא תקן מערכת לניהול בטיחות מזון שפותח על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). התקן נועד לסייע לארגונים בתעשיית המזון להבטיח את בטיחות מוצריהם ולמנוע מחלות הנישאות במזון.

תקן FSSC 22000 הוא תקן הסמכה המבוסס על ISO 22000. הוא מוכר על ידי יוזמת בטיחות המזון העולמית (GFSI) ונחשב לאחד מתקני ניהול בטיחות המזון הנפוצים ביותר בעולם. תקן FSSC 22000 נועד לשמש ארגונים בכל הגדלים, מיצרני מזון קטנים ועד חברות רב לאומיות גדולות.

תקן FSSC 22000 מחולק לארבעה מרכיבים עיקריים:

  1. דרישות מערכת ניהול:

ארגונים נדרשים לקיים מערכת ניהול בטיחות מזון מתועדת ולמנות אדם האחראי על הניהול הכולל של בטיחות המזון. התקן גם דורש מארגונים לערוך הערכות סיכונים כדי לזהות סיכונים פוטנציאליים וליישם בקרות להפחתת סיכונים אלו. לבסוף, ארגונים נדרשים לשפר באופן מתמיד את מערכת ניהול בטיחות המזון שלהם באמצעות ביקורות והערכות קבועות.

  1. התנאים המוקדמים:

תקן FSSC 22000 מכסה נוהלי בטיחות מזון בסיסיים כמו נוהלי היגיינה טובים, הדברת מזיקים ותברואה. ארגונים נדרשים לנהל נהלים על מנת להבטיח שהעובדים פועלים לפי נוהלי היגיינה טובים ולספק להם הכשרה מתאימה. כמו כן, הם נדרשים ליישם אמצעי הדברה ולשמור על סביבה נקייה ומחוטאת.

  1. מפרט טכני לדרישות מוצרים ותהליכים:

המפרט הטכני של מוצרים ותהליכים בתקן FSSC 22000 מכסה את הדרישות הספציפיות לסוגים שונים של מוצרי מזון ותהליכים. ארגונים נדרשים לנהל נהלים כדי להבטיח שמוצרי מזון מיוצרים בצורה בטוחה והיגיינית וליישם בקרות מתאימות למניעת זיהום. הם גם נדרשים לנהל נהלים כדי להבטיח שמוצרי מזון מסומנים וארוזים בצורה נכונה.

  1. דרישות תקן שלב ההסמכה:

תקן FSSC 22000 מכסה את הדרישות לגופי הסמכה לאשר ארגונים העומדים בדרישות התקן. הארגונים נדרשים לעבור הערכה ראשונית ולהיבדק באופן שוטף על מנת לוודא שהם ממשיכים לעמוד בדרישות התקן.

תקן ISO 22000 FSSC - מערכת ניהול בטיחות מזון , תקן זה מוכר בעולם ומסייע לארגונים בתעשיית המזון להבטיח את בטיחות המוצרים שלהם ולמנוע מחלות הנישאות במזון. הוא מכסה את כל ההיבטים של ניהול בטיחות מזון ומחולק לארבעה מרכיבים עיקריים: מערכת ניהול, תנאים מוקדמים, מפרטים טכניים למוצרים ותהליכים, קבלה תקן ושלב ההסמכה. ארגונים המיישמים ומאשרים את תקן FSSC 22000 מוכיחים את מחויבותם לבטיחות מזון ומחדירים אמון הצרכנים בבטיחות המוצרים שלהם.