Intertek 
עם מעל 1,000 מעבדות ומשרדים ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם, 40,000 מועסקים המתמחים במגוון ענפים, עם נוכחות מרשימה בסגמנטים משמעותיים, Intertek מציעה פתרונות שבאמת ראויים להיקרא גלובליים.
את שירותי הפיקוח, הבדיקות ההסמכה והייעוץ המובילים של Intertek ניתן לשלב כך שיבטיחו את האיכות, הבטיחות והשלמות של שיטות הייצור וההפצה שלכם. המומחים של Intertek בשטח מעניקים לך את היתרון שבידע מקומי, בעוד שצוות התיאום של דרך המעבדה מנטר עבורך שירותים לאורך כלל שרשרת האספקה, בכל מקום בעולם. שיתוף הפעולה שלנו עם חברת Intertek מאפשר לך להיות בשטח בכל מקום בעולם ולבצע בדיקות איכות ובטיחות בהתאם לתקנים מקומיים ובינלאומיים.

intertek