אנו מבצעים ניתוח מלא לאימות תווי מזון וסימון תזונתי – החל מבדיקת ההצהרה התזונתית, וכלה בעיצוב ובניסוח, בהתאם לדרישות הרגולציה המחמירה במדינות היעד.

בדיקת תוויות
  • בדיקת תווי קיים להתאמה לדרישות התקן בארץ או במדינה היעד
  • ניתוח ערכים תזונתיים
כתיבת תוויות
  • הערכת המוצר ובחינת הדרישות הרגולטוריות לתווי
  • חישוב ערכים תזונתיים
  • בניית תוויות חדשות בהתאם לחקיקה, כולל אזכורים בשפה הרלוונטית
ייעוץ תווי
  • שדרוג מתכונים והתאמתם לערכים תזונתיים רצויים (הפחתת סוכרים, נתרן וכדומה)
  • ייעוץ וליווי בתהליך קבלת תו אגודה לסוכרת ותו "אפשרי בריא" של משרד הבריאות
  • בדיקה והכנת תווית למוצרים המיועדים ליצוא בהתאם לדרישות הרגולציה במדינות היעד (תקנות USDA , EU 1169 ועוד)