בעידן בו הרגולציה בענף המזון משתנה בקצב מתמיד, עליך להיות בטוח שהעסק שלך עומד בדרישות הרגולטור המחמירות. דרך המעבדה מסייעת להגן על האינטרס של העסק שלך ולהשיק מוצרים ושירותים ללא עיכובים מיותרים – ידע והיכרות מעמיקה עם התהליכים הרגולטורים, כמו גם עדכון ידע שוטף על-ידי נוכחות בכנסים, בוועדות מרכזיות וקשר יומיומי עם הרגולטור, מאפשרים לנו לסייע לכם לפשט את הטיפול בתהליכים רגולטוריים מורכבים.

אתך עד היעד המובטח
תהליך קבלת רישיון לעסוק בייצור, שיווק או הפצת מזון הוא תהליך מורכב בו עליך להתמודד עם הדרישות הבירוקרטיות שמשית הרגולטור. דרך המעבדה תנהל את התהליך עבורך על שלביו השונים ותפעל מול הרגולטור לייעול וקיצור התהליך  – החל מתכנון העסק על-פי דרישות החוק, דרך כתיבת פרשה טכנית, ועד לקבלת הרישיון למפעל.

רישיון יצרן

עבודה מול משרד הבריאות בתכנון המפעל על-פי החוקים והתקנות. ניהול התהליך על שלביו השונים, כולל – הכנת גרמושקה, השתתפות בדיונים בשירות המזון, כתיבת פרשה טכנית לפירוט תהליכי הייצור ושיטות העבודה, קבלת אישור עקרוני לייצור וליווי המפעל עד לקבלת רישיון היצרן.

רישיון עסק

עבודה מול הגורמים המקצועיים ברשות הרישוי, ברשות המקומית וגורמי רישוי עירוניים כגון – המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, שירותי הכבאות, משרד הכלכלה – עד לרגע קבלת רישיון העסק.

רישיון יצוא/יבוא

עבודה מול שירות המזון הארצי בתהליך קבלת רישוי יצוא/יבוא. התהליך הכולל ארגון והצגת המסמכים הדרושים, השתתפות בדיונים, הצגת מפרטים ואנליזות – ועד לרגע קבלת הרישיון. ביצוא – אנו מסייעים ליצואנים רבים בהנפקת אישורFDA  ואישורים מיוחדים למדינות האיחוד האירופאי. ביבוא – תעודת רישום היבואן המונפקת על ידי שירות המזון הארצי היא תנאי ראשוני והכרחי על מנת לייבא מזון לארץ. התהליך כולל איסוף ובדיקת המסמכים הנדרשים והגשתם למחלקת היבוא בשירות המזון הארצי.

המצרים שלך : הפתרונות שלנו
חוסר ניסיון בעבודה מול הרגולטור עשוי להפוך את התהליך לארוך ומורכב ולייצר צוואר בקבוק ועיכובים מיותרים בתהליך ההשקה של מוצר.

אישורי יבוא למוצרי מזון

לאחר קבלת תעודת רישום היבואן, עליך לקבל אישור יבוא עבור כל מוצר אותו ברצונך לייבא לארץ. שרותינו כוללים את בדיקת המוצר שלך וסיווגו כ"רגיל" או "רגיש" בהתאם לסוג המזון והנחיות שירות המזון הארצי, בדיקת התאמתו לתקנים ולדרישות החקיקה בארץ, הדרכה וסיוע בהתקשרות עם היצרן וקבלת המסמכים המתאימים, בדיקת המסמכים, הגשתם למחלקת היבוא בשירות המזון הארצי וקבלת אישור היבוא. כמו כן אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברות עמילות מכס שונות ומסייעים בשחרור הסחורה מתחנות הפיקוח ומהמכס.

בדיקת סימון מזון ומוצרים

אנו מבצעים בדיקה וניתוח מלא לאימות הסימון שעל גבי תוויות המוצרים שלך – החל בבדיקת הסימון התזונתי, רשימת הרכיבים והתאמתם לדרישות החקיקה בארץ וכלה בעיצוב וניסוח התווית.
כמו כן, אנו מציעים שירות הכנת תוויות למוצרים חדשים, החל מרמת המתכון כולל חישוב ערכים תזונתיים למוצר, דרך בדיקת הרכיבים, הגדרת שם המזון וכלה בעיצוב תוויות המוצר בהתאם לכל דרישות הסימון הקיימות : ת"י 1145 – סימון מזון ארוז מראש, תקנות סימון תזונתי, תקנות תוספי מזון והנחיות שירות מזון ארצי.