מרכז הידע של דרך המעבדה

תכניות ההכשרה של דרך המעבדה מטפלות במגוון רחב של נושאים. אנשינו פועלים בחזית הפיתוחים הרגולטוריים והם בעלי הניסיון המתאים, המבטיח לך כי הצוות התפעולי כמו גם ההנהלה שלך יהיו מעודכנים בנושאי איכות ובטיחות אקטואליים.

לדרך המעבדה הכרה ממשרד הבריאות להסמכת נאמן תברואה. כמו כן, אנו מבצעים קורסים, לימודי תעודה והכשרה מקצועית של ראשי צוות HACCP, עורכי מבדקים פנימיים ועוד. לפרטים נוספים והרשמה

קורס ראשי צוות HACCP

הענקת כלים מעשיים לניהול צוות בטיחות מזון, תוך היכרות מעמיקה עם עקרונות HACCP מרכזיים. השילוב בין התמצאות מעמיקה בתקני בטיחות מזון, ובין רכישת מיומנות לריכוז וניהול צוות, הוא המפתח להצלחתו של ראש צוות HACCP. הקורס מיועד לבעלי תפקידי מפתח בניהול בטיחות בענפי המזון השונים.

קורס עורכי מבדקים פנימיים

מבדק פנימי הוא כלי בקרה ניהולי משמעותי ביותר, ומשמש יותר ויותר ארגונים המבקשים לאמת את מערכת ניהול האיכות והבטיחות הקיימת עם דרישות התקן. במהלך הקורס נעניק את ההכשרה המתאימה לעריכת מבדק פנימי ביעילות ואפקטיביות שתבטיח את עמידת הארגון בדרישות התקן.

ISO 9001:2015 : הטמעת השינוי בארגון

התקן העדכני למערכות ניהול איכות נכנס לתוקף. השגת ערך עבור הארגון ולקוחותיו תלויה במידה רבה בזיהוי הזדמנויות וחשיבה פרו-אקטיבית תוך רכישת כלים להטמעה בפועל של מערכת האיכות. ביום ההדרכה נסקור את מהות השינויים ונעניק כלים להתמודדות עימם.

בטיחות מוצר באגרו-תעשייה : מהשדה למדף

כלים לניהול איכות ובטיחות בחקלאות של ימינו, תוך היכרות עם מושגים רלוונטיים – ימי המתנה, יומן ריסוס, זיהום צולב ועוד. נסקור בהרחבה את דרישות הרגולטור המתעדכנות במסגרת חוק הסטנדרטים. כמו כן, נרחיב על השיטות למיפוי, הערכה וניתוח סיכונים, ומניעתם באמצעות בניית תכנית ליווי, פיקוח ודיגום מותאמת מגדל וגידול.

הנדסת איכות סביבה : טרנדים בשוק המזון

בהדרכה נבחן את דרישות התקן ונסקור בהרחבה חקיקה  הנוגעת להיבטי איכות סביבה שונים כמו פינוי וטיפול בשפכים ומים. כמו כן, נדון בסוגיות סביבתיות רלוונטיות – דיני סביבה, קידום מודעות סביבתית, רגולציה ואכיפה, חוק האריזות ועוד. נעניק כלים למיפוי היבטים סביבתיים כמו גם פתרונות אולטימטיביים לאתגרים סביבתיים נפוצים בתעשיית המזון.

אחריות חברתית : אימוץ תקנים בינלאומיים


בקרב יותר ויותר ארגונים בעידן המודרני מתחזקת ההבנה שהצלחה ארגונית עסקית תלויה במידה רבה בהבטחה החברתית-סביבתית. אחריות חברתית היא גישה שלוקחת בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בתהליכי קבלת ההחלטות ובניהול השוטף בארגון. במהלך הקורס נסקור את התקן החברתי הבינלאומי SA8000 כמו גם את סטנדרט SMETA שפיתח ארגון Sedex העולמי. נענה על שאלות כמו – מחויבות חברתית – מהי? למה צריך תקנים חברתיים? מהן דרישות הבסיס? איך מתארגנים למבדק חברתי? במה נבדלים התקנים השונים?  ונדון בנקודות זכות לאימוץ תקן חברתי באקלים של ימינו.