מבדקים

הצורך במבדקים פנימיים בארגון עולה ב דרך כלל כאשר נערכים לקראת התעדה לתקני ניהול איכות או בטיחות מזון - BRC, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, ISO 9001.

ביצוע מבדקים פנימיים היא דרישה מובנית בתקנים, אך מעבר לכך, זהו כלי לבחינה של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות ובדיקה מקיפה של תפקוד הארגון בתחומי האיכות ובטיחות המזון.

במבדק הנערך ע"י עורכי מבדקים מנוסים ומקצועיים (טכנולוג מזון/מהנדס מזון), בודקים את מערכת האיכות, תהליכי העבודה ומוצרי הארגון לבחינת התאמתם לדרישות.

מבדק ע"י גורם חיצוני לעיתים מציג בפני הארגון ליקויים שקשה לזהותם בתפקוד השוטף והיום יומי ולספק מידע וכלים שיסייעו להבטחת האיכות ושיפור תהליכים .

בסיום התהליך מופק  דו"ח המסכם את ממצאי המבדק ובו מידע אודות תפקודי מערכת האיכות והגורמים בארגון האמונים על האיכות ובטיחות המזון וכן פערים , באם ישנם .

דו"ח הסיכום משמש את מנהל האיכות והנהלת הארגון לשיפור תהליכי העבודה והבקרה והכנתם לקראת מבדק ההסמכה.

סוגי מבדקים:

✅ מבדקים פנימיים  לבחינת יישום מערכות איכות ובטיחות מזון.

✅ מבדקים פנימיים לקראת מבדקי הסמכה (ISO9001,ISO22000,HACCP,GMP)

✅ מבדקי ספק   עבור לקוחות בארץ ובחו"ל (BRC, FDA)

✅ מבדקים לקראת ביקורת משרד הבריאות.

✅ המבדקים מבוצעים ע"י צוות המומחים שלנו, כולם עורכי מבדקים בעלי ניסיון רב .