דרך המעבדה – אתך לאורך שרשרת הערך
כבר שנים שדרך המעבדה מובילה לתרבות חקלאית חדשה. פיקוח וליווי צמוד ברמת החלקה, מאפשר לצרכן הקצה להיות בטוח שמגדלי, אורזי ומשווקי התוצרת החקלאית עובדים בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אנו מחנכים לתרבות אגרוטכנית נכונה ומעניקים לחקלאי את כל הכלים למימוש המתודולוגיה, החל משימוש בחומרי הדברה מותרים בכמויות נכונות, דרך מעקב ותיעוד יומני ריסוס, כיול ציוד ומניעת זיהום צולב, אריזה בתנאים נאותים ועוד. מתודולוגית הפיקוח שלנו התפחתה עם השנים, והיא מושתתת על ידע וניסיון רב, בשילוב דרישות הרגולטור ותקנים בינלאומיים מחמירים.
כמו כן, הפיקוח מלווה בביצוע אנליזות במעבדות המוסמכות שלנו, לצורך תיקוף התנהלות משקית תקינה וזיהוי תקלות בלתי צפויות.

מערכת ניהול והתרעת חריגות
מערכת לניהול ספקים שפותחה על ידי דרך המעבדה על בסיס המידע שנצבר במהלך השנים, מאפשרת לפקח על ספקי התוצרת החקלאית ברמת החלקה, לנטר סיכונים טרם הפיכתם למשברים ולהתריע למשווק כמו גם למגדל עצמו על חריגות וזיהומים.
פקחי דרך המעבדה מדווחים מהשטח באמצעות מערכת דיווח סלולארית חדישה, ובכך מתעדכנת מערכת ניהול הספקים בזמן אמת ובאופן שוטף. באופן הזה, סחורה נגועה שהייתה מיועדת לצריכה מסוכנת, נאסרת לשיווק.