שירותי הליווי, הייעוץ והפיקוח שלנו עבור יצואני תוצרת חקלאית, מאפשרים לך להיות רגוע בכל הקשור לעמידה בסטנדרטים הבינלאומיים הנוקשים. המומחים שלנו ילוו לאורך כל שרשרת הערך – החל מבניית פרוטוקול חומרים מותרים לשימוש במדינות היעד, דרך פיקוח על גידול התוצרת "קדם קטיף", ועד שלב הטיפול לאחר מערך, כלל המידע מנוקז למערכת בקרת האיכות ומדווח ליצואן.

מרכז ידע ליצואנים ויבואנים
דרך המעבדה משמשת מרכז ידע, ועל כן המומחים שלנו מסוגלים להעניק את הכלים לניטור הסיכונים בשגרה, אך גם להתמודדות עם כשלים בעתות משבר – בזמן תגובה מידי. קשר הדוק עם המעבדות שלנו, מאפשר ללקוחותינו ליהנות מזמני תגובה מהירים, מתוצאות מהימנות, מפירוש אמין ומשירות מעולה.

ביבוא תוצרת חקלאית עליך לעמוד בדרישות הרגולטור המחמירות. לדרך המעבדה קשר רציף עם הרגולטור, כמו גם ידע וניסיון של שנים בניהול הליכי יבוא של תוצרת חקלאית. אנו מספקים שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח לצורך עמידה בדרישות, עוד במדינת המוצא ועד לקליטת התוצרת בארץ.

מעניקים כלים למניעת משברים
בשיווק תוצרת חקלאית, קיימת חשיפה לדיגום אקראי של התוצרת החקלאית על-ידי הרגולטור.
ביצוע דיגום מקביל לרגולטור, מאפשר לנהל את הסיטואציה ולמנוע ממנה להפוך למשבר, כמו גם להיות בבקרה ולהחזיק בידך בדיקה מהימנה של אותה תוצרת שדגם הרגולטור. כך תוכל להבטיח כיסוי משפטי אם כזה יידרש.